Expertná platforma - VSTÚPTE

COMPETITIVE IDENTITY

Image building for trade, tourism, talent and investment

Bratislava, Slovak Republic
June 4th, 2024

Buy Tickets
Simon
ANHOLT
Robert
GOVERS
Competitive Identity, Simon Anholt, Robert Govers
Simon Anholt
Simon
ANHOLT
Robert GOVERS
Robert
GOVERS

Značka Slovensko má dnes 0 dní.

Značka Slovensko má už 30 rokov. Pre Slovensko ako relatívne mladú krajinu je jeho reputácia nesmierne dôležitá. Ovplyvňuje totiž nielen medzinárodné postavenie krajiny, jej schopnosť exportovať, lákať do krajiny zahraničné investície, vedecké kapacity, turistov či kongresy, jej percepcia totiž priamo vplýva na nespočetné množstvo atribútov kvality života jej obyvateľov. Značka krajiny presahuje vnímanie jej obyvateľov o sebe, predstavuje súbor toho, ako je vnímaná zvonku. Silná značka výrazne zvyšuje kvalitu medzinárodných vzťahov, vzdelávania, zvýrazňuje atraktivitu krajiny pre zahraničných investorov, napomáha šíreniu kultúry.

V rámci platformy Brand Slovensko veríme, že aj po tridsiatich rokoch od 1. januára 1993 má zmysel sa témou dobrého mena Slovenska profesionálne zaoberať. Riadenie reputácie krajiny v zahraničí sa môže zdať ako neuchopiteľná a abstraktná disciplína. Ako platforma máme však prístup k exkluzívnej metodológii, teórii a praxi zo zahraničia, pomocou ktorej vieme napomôcť konkrétnym a praktickým zmenám v celej spoločnosti i ekonomike.