Public Masterclass, COMPETITIVE IDENTITY | Image building for trade, tourism, talent and investment

Zámerom podujatia COMPETITIVE IDENTITY | Image building for trade, tourism, talent and investment je nadviazať podujatie Slovensko ako značka realizované v spolupráci MAFRA Slovakia a denníkom Hospodárske noviny. Prioritným cieľom medzinárodného Masterclass pripravovaného na 4. júna 2024 je prenos dobrej praxe o problematike značky miesta a rovnako marketingu sektorov krajiny. Podujatie je predovšetkým určené pre odbornú ako aj laickú, či akademickú verejnosť v prostredí V4 a krajín Balkánu a rovnako pre profesionálov zo Slovenska.


Vstupenky si môžete zakúpiť tu www.ci‑masterclass.com/tickets

Buy Tickets