Brand Slovenska je viac ako logo

Andrej Kóňa

Bio

Andrej Kóňa

Andrej Kóňa

projektové riadenie, akademické spolupráce

andrej@brandslovensko30.sk

Jazykové zručnosti: angličtina, nemčina

Súčasné pozície:

  • Zakladajúci člen expertnej platformy Brand Slovensko 30 a zodpovedný za projektové riadenie a akademické spolupráce.
  • Prodekan na Fakulte sociálnych vied, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
  • Expert pre strategické riadenie inteligentného regióna pre Úrad Trnavského samosprávneho kraja.
  • Zakladateľ a predseda občianskeho združenia Brand Institute.e

Profesionálne skúsenosti:

  • Viac ako sedem rokov sa odborne a akademicky venuje tvorbe národnej značky Slovenska. Spoluautor dvoch štúdií publikovaných v rámci výskumu národnej značky na objednávku MZVaEZ. Autor prvej publikácie venujúcej sa tvorbe značky miesta, ktorá sa neviaže vyslovene na akademické prostredie, ale snaží sa o popularizáciu témy na Slovensku.
  • Trojročné pôsobenie na Tlačovom odbore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ).
  • Organizátor podujatí Marketing Masterclass s poprednými lektormi (napr. Jeremy Hildreth, medzinárodný expert špecializujúci sa na tvorbu značky miesta).
  • Prax strategického analytika na Ministerstve hospodárstva SR v rámci agendy Smart Cities. Tvorca prvého Slovenského Indexu Smart Cities. Koordinátor expertného tímu odborníkov pri príprave regionálnej smart stratégie TTSK.
  • Senior lektor Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) v oblasti zlepšovania inovácií pre MSP.