Brand Slovenska je viac ako logo

Martin Horváth

Bio

Martin Horváth

Martin Horváth

odborný garant expertnej platformy

martin@brandslovensko30.sk

Jazykové zručnosti: angličtina

Súčasné pozície:

  • Zakladateľ a odborný garant expertnej platformy Brand Slovensko 30
  • Konzultant pre oblasť strategického riadenia značiek

Profesionálne skúsenosti:

  • Téme strategického riadenia značky krajiny sa venuje viac ako 20 rokov. Zastával pozície marketingového riaditeľa SARIO za čias vlády premiéra M. Dzurindu, bol generálnym a aj marketingovým riaditeľom SACR, výkonným riaditeľom Bratislavskej organizácie cestovného ruchu, poradcom štátneho tajomníka na MH SR a počas posledných rokov pracoval na viacerých projektoch zaradených pod tému „place brand“. Metodologicky tému riadenia reputácie krajiny odvodzuje od teoretických východísk a praxe prof. Simona Anholta, ktorý je považovaný za najvýznamnejšieho odborníka na túto tému vo svetovom meradle a jej zakladateľa. Počas svojho pôsobenia v agentúrach SARIO a SACR sa podpísal pod viacero unikátnych projektov, pod jeho vedením bola marketingová komunikácia SARIO zaradená medzi najlepšie koncepty v Európe v rámci súťaže odborného magazínu Strategic Direct Investor, je spoluautorom konceptu prvej nadlinkovej komunikácie značky Slovensko na CNN v oblasti cestovného ruchu.
  • Počas posledných 20 rokov prednášal na domácich a zahraničných fórach o téme značky krajiny s cieľom zmeny paradigmy vnímania tejto témy na Slovensku a jej priblíženia k svetovým štandardom. V rámci prípravy projektu Novej univerzitnej nemocnice sv. Martina sa podpísal pod zabezpečenie uvedenia značky novej nemocnice doma a v zahraničí prostredníctvom brandingového konceptu, ktorý viedol k požehnaniu základného kameňa pápežom Františkom počas jeho návštevy Slovenska.