Brand Slovenska je viac ako logo

Zuzana Mikulášová

Bio

Zuzana Mikulášová

Zuzana Mikulášová

výkonná riaditeľka

zuzana@brandslovensko30.sk

Jazykové zručnosti: angličtina, nemčina, francúzština, taliančina, španielčina a ruština

Súčasné pozície:

  • výkonná riaditeľka Brand Slovensko 30
  • manažérka rodinnej spoločnosti s viac ako 30-ročnou tradíciou

Profesionálne skúsenosti:

  • Disponuje viac ako 20-ročnou praxou v oblastiach cestovného ruchu, projektového riadenia a tvorby strategických dokumentov v domácom i medzinárodnom prostredí.
  • Má rozsiahle skúsenosti s tvorbou strategických dokumentov a prezentácii, zameraných na destinačný manažment, najmä so zreteľom na konkurencieschopnosť a dopad na priame zahraničné investície (PZI) nielen v cestovnom ruchu.
  • Zastávala viaceré pozície v B2B strategickom marketingu, New Business Developmente a Public Relations (Kempinski, SARIO, MH SR). Venovala sa riadeniu prenosu know-how z cestovného ruchu a PZI medzi ústrednými orgánmi štátnej správy na Slovensku a v Nemecku (Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg für Good Governance, Robert Bosch Stiftung) a aktívne spolupracovala s obchodnými komorami, napr. AMCHAM, DSIHK/ AHK Slowakei alebo SOHK/SROK na Slovensku.
  • Ako projektový a eventový manažér bola spoluorganizátorom mnohých konferencií a podujatí, akými boli napr. Stratégia rozvoja konkurencieschopnej značky SR pod hlavičkou AMCHAM. Pôsobila na projekte výstavby automobilového závodu PSA Peugeot Citroen v Trnave.